Startseite  |   AGB  |   Impressum  |   Widerrufsrecht  |   Versandkosten  |    Zur Kasse  
Produkt Informationen
Vorheriger Arikel Artikel 57 von 102 Nchster Artikel des Herstellers
Asa-yı Musa (Terimli, Lügatlı, Kaynaklı, İnd
Asa-yı Musa (Terimli, Lügatlı, Kaynaklı, İnd
Bewertung(en): 
Keine Bewertungen vorhanden 
Lieferzeit:
Preis: 12,00 €
Menge:   

Asa-yı Musa (Terimli, L�gatlı, Kaynaklı, İndeksli) Bedi�zzaman Said Nursi B�y�k Boy Kitaplar AS�-YI M�S’DAN BİRİNCİ KISIM (On Birinci Şu�): Denizli Hapsinin bir nev� m�dafaası h�km�ndeki meyvesi olup, aynı zamanda iman, ibadet ve tevhide dair �nemli meseleleri a�ıklar ve ispat eder Meyve Risalesi: On Bir Meseledir Birincisi: Her g�n 24 saatin bir saatini ahirete sarfetmeye vesile olan namaz ibadetinin �nemi vurgulanıyor. İkinci Meselenin H�l�sası: �l�m�n karşısında takınılacak tavır. ���nc� Mesele: Eskişehir hapishanesinin penceresinden lise talebelerinin h�line ağlaması. D�rd�nc� Mesele: D�nya savaşından daha �nemli olan hakikat. Beşinci Mesele: Gen�liğin değerini bilip ona g�re davranmak. Altıncı Mesele: İlimlerin diliyle Allah�ı tanıma Yedinci Mesele: Bize �hireti anlat diyen mahpuslara bir izah. Sekizinci Meselenin bir H�l�sası: �hiret inancının ferd� ve toplumsal hayata faydaları. Birincisi: İnsanın mahiyeti ebediyetle fıtraten al�kadardır. İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faydası: �hirete imanla �l�m bir cennet kapısına d�n�ş�r. Hayat-ı şahsiyeye ait ���nc� bir faydası D�rd�nc� bir faydası ki, insanın hayat-ı i�timaiyesine bakıyor Birinci N�kte: Cehennemin varlığı hakkında bir değerlendirme. İkinci N�kte: Cehennemin varlığının ve şiddetli azabının, rahmete ve adalete zıddiyeti yoktur. Dokuzuncu Mesele: C�z�� bir iman hakikatini ink�r etmek k�fr� gerektirir. ��nk� iman bir b�t�nd�r. Birinci Nokta: Cen�b-ı Hakkın varlık delilleri aynı zamanda �hirete işaret ve delildir. İkinci Nokta: B�t�n peygamberler ve Kur��n�ın en esaslı unsuru Allah�a ve haşre imandır. ���nc� Nokta: elhamd� lill�h�ın m�n�sını ifade eden bir c�mle... Onuncu Mesele: Emirdağ �i�eği Kur��n�daki tekrarlara ilgili edilen itirazlara cevap Bu onuncu meseleye bir hatime olarak İki Haşiye Birincisi: Kur��nın hakik� terc�mesi m�mk�n değil. H�timeden ikinci haşiye: Muhammed�in (a.s.m.) getirdiği nur, k�inatın, yokluk, vazifesizlik, anlamsızlık perdesini kaldırır. H�srev�in �stadına yazdığı mektup On Birinci Mesele: Meleklere iman r�kn�n�n pek �ok meyvelerinden k���c�k bir meyvesine işaret. H�time: Fel�k suresinin bir y�n�yle izahı. Bir ihtar: Her bir �yetin �ok m�n�ları vardır. Bu sureye ait bir n�kte-i i�c�ziyenin haşiyesidir On Birinci Meselenin haşiyesinin bir l�hikasıdır. AS�-YI M�S’DAN İKİNCİ KISIM H�ccet��l-B�liğa Risalesi BİRİNCİ H�CCET-İ İM�NİYE (�yet��l-K�bradan) Birinci Makamın Birinci Basamağında: Sem�v�tın Allah�ın varlığına del�leti İkinci Mertebesinde: Atmosfer ve i�indekilerinin Allah�ın varlığına del�leti ���nc� Mertebesinde: Yerk�resi ve i�indekilerinin Allah�ın varlığına del�leti D�rd�nc� Mertebesinde: Deniz ve nehirlerin Allah�ın varlığına del�leti Beşinci Mertebesinde: Dağların ve ovaların Allah�ın varlığına del�leti Altıncı Mertebesinde: Ağa�ların ve bitkilerin Allah�ın varlığına del�leti Yedinci Mertebesinde: Hayvanların ve kuşların Allah�ın varlığına del�leti. �� hakikati var Sekizinci Mertebesinde: Peygamberlerin Allah�ın varlığına del�leti Dokuzuncu Mertebesinde: �limlerin Allah�ın varlığına del�leti Onuncu Mertebesinde: Kuds� m�rşidlerin Allah�ın varlığına del�leti On Birinci Mertebesinde: Meleklerin ve ruh� varlıkların Allah�ın varlığına del�leti On ���nc� Mertebesinde: Nurlu akılların ve selim nur�ni kalplerin Allah�ın varlığına del�leti. On D�rd�nc� ve On Beşinci Mertebesi: Vahiy hakikati gelecek şu beş hakikati netice veriyor: Cenab-ı Hakkın beşerin akıl seviyesine g�re hitap etmesi. Cenab-ı Hakkın, y�ce kel�mıyla Kendi Z�tını tarif etmesi. İnsanların dualarına cevap vermesi Onun yaratıcılığının şe�nidir. Kel�m sıfatı, ilim ve hayat sıfatının ayrılmaz bir gereğidir. Y�ce kelamıyla insanları uyarması ul�hiyetinin gereğidir. Ve ilham ile vahyin arasındaki fark. Birinci Makamın On Altıncı Mertebesinde: Fahr-i �lem olan Muhammed�in (a.s.m.) Allah�ın varlığına del�leti On Yedinci Mertebesinde: Kur��n�ın vech-i i�c�zı ve Allah kel�mı olduğunun delilleri. On Sekizinci Mertebesinde: K�inatın Allah�ın varlığına del�leti On Dokuzuncu Mertebesinde: Allah�ın isim ve sıfatlarının Kendi varlığına del�leti. İKİNCİ H�CCET-İ İM�NİYE (Otuz İkinci S�zden) Cen�b-ı Hakkın Vahd�niyetinin ispatı. Vahdet ve Eh�diyet-i İl�hiyeye

Es liegen noch keine Bewertungen vor.

Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet. Mchten Sie Ihre Meinung auch hinzufgen?

Alle Smartphone Infos:

Jetzt einfach scannen und los. Alle Smartphone Infos auf einen Blick.

Ihre Vorteile:

Alle Rechte vorbehalten
Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Shopsystem u. Shopsoftware von store-systems.de